عکس و مکث

رهبرانقلاب بر سر مزار شهدای آتش‌نشان پلاسکو

پلاسکو8

رهبرانقلاب بر سر مزار شهدای آتش‌نشان حادثه‌ی پلاسکو حضور یافتند. ساعتی پیش؛  رهبرانقلاب بر سر مزار شهدای آتش‌نشان حادثه‌ی پلاسکو حضور یافتند.

توضیحات بیشتر »