بایگانی برچسب: صباغیان‏، زهرا

مقاله | اثربخشی رویکرد شناختی ـ رفتاری بر تصویر ذهنی در زنان

چکیده اشتغال ذهنی نسبت به ظاهر از مشکلات عمده در جوامع امروزی است که منجر به آسیب‌های جسمانی و روانی قابل توجیهی می‌شود نتایج یافته‌ها نشان می‌دهد زنانی که اشتغال ذهنی مداومی درباره ظاهر جسمانی خود دارند و علیرغم طبیعی یا تقریبا طبیعی بودن ظاهر جسمانی، ترس مفرط و نگران …

توضیحات بیشتر »